OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
 arzt

NAJTAŃSZE
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
W NIEMCZECH

ZAMÓW PO POLSKU OFERTĘ
DOPASOWANĄ 
DO CIEBIE
BEZPŁATNIE I NIEZOBOWIĄZUJĄCO

sytuacja rodzinna
zdrowotne

zapytaj o ofertę

emerytalne

zapytaj o ofertę

emerytalne+

zapytaj o ofertę

na życie

zapytaj o ofertę

internet

zapytaj o ofertę

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

System niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego składa się z:
- ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (gesetzliche Krankenversicherung),
- prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (private Krankenversicherung).

Jakie ubezpieczenie dla kogo?

 • Obowiązkowemu ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

- zatrudnieni pracownicy (przy rocznym wynagrodzeniu do 54.900 EUR albo miesięcznym do 4.687,50 EUR),
- uczący się zawodu (Auszubildende),
- emeryci,
- studenci,
- praktykanci,
- pobierający świadczenia socjalne dla bezrobotnych,
- rolnicy, artyści i publicyści.

Możliwość dobrowolnego ubezpieczenia w ustawowych kasach chorych posiadają także:
- prowadzący działalność gosp. (Selbststaendige),
- zatrudnieni pracownicy, których roczny dochód przekracza 54.900 EUR.

Zasadniczo możliwość tę mają ci, którzy w przeszłości podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu, a przez zmianę ich sytuacji zawodowej mogliby podlegać prywatnemu ubezpieczeniu.

Zadania wyznaczone ustawowemu ubezpieczeniu przejmują kasy chorych (Krankenkassen), w których ubezpieczają się podlegający temu ubezpieczeniu. Ponieważ katalog usług medycznych, jakie obejmuje ubezpieczenie ustawowe musi być honorowany przez wszystkie kasy chorych, nie ma wielkiej różnicy w tym, kto ubezpieczony jest w jakiej kasie.
 
 • Obowiązkowemu prywatnemu ubezpieczeniu podlegają:
- zatrudnieni pracownicy, których roczny dochód przekracza 54.900 EUR (mają jednakże do wyboru albo prywatne ubezpieczenie albo dobrowolną przynależność do ustawowej kasy chorych),
- urzędnicy (Beamte) niezależnie od wysokości dochodów,
- prowadzący samodzielną działalność gosp. (Selbststaendige) - obowiązkowo od 01.01.2009.
 
Prowadzącym w Niemczech jednoosobową firmę/działalność gospodarczą zaleca się zawrzeć prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które chroni przed finansowym konsekwencjami w przypadku konieczności lekarskiej interwencji i za niższe składki proponuje wyższe i lepszej jakości świadczenia medyczne. Możliwe jest jednakże dobrowolne członkowstwo tych osób w ustawowym ubezpieczeniu w jednej z Kas Chorych (Krankenkasse).


 
Zmiana przepisów od 01.01.2015:
 
Różnice w ubezpieczeniach w różnych kasach chorych wyrażają się jedynie w katalogu usług medycznych, które każda z kas proponuje. Poza ustawowo uregulowanymi usługami, które muszą być sfinansowane przez Krankenkasse, wiele z nich wpisuje do katalogu usług takie, do których sfinansowania nie jest zobligowana ustawowo. Z dniem 01.01.2009 weszła bowiem w życie zmiana systemu opłacania ubezpieczenia zdrowotnego w ustawowych kasach chorych. Została wprowadzona jednolita dla wszystkich kas chorych wysokość składek. Do końca 2014 roku wynosiła ona 15,5 % od wysokości zarobków (7,3% płacił pracodawca a pracownikowi odciąganych było 8,2% od wysokości dochodów brutto). Pracownik obciążany był zatem o 0,9 % większą składką i to w każdej z ustawowych kas chorych. Nowością od 01.01.2015 roku jest dobrowolność tej dodatkowej składki. Każda z kas chorych może zatem indywidualnie decydować czy obciąży swoich członków dodatkową składką oraz w jakiej będzie ona wysokości. Od tej pory kasy chorych mogą znowu konkurować pomiędzy sobą różnymi stawkami ubezpieczenia.
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są do kas chorych. Te przekaują te środki do funduszu zdrowotnego (Gesundheitsfond), który dzieli te środki na kasy chorych według ilości ich członków i innych czynników, np. ilości członków kasy chorych w podeszłym wieku lub ciężko chorych. Do funduszu (Gesundheitsfond) dokłada się także niemieckie państwo ze środków budżetowych.
 
Bezrobotni
Pobierający świadczenia dla bezrobotnych (ALG I i II) są ustawowo ubezpieczeni w kasie chorych przez odpowiedni JobCenter.

Ubezpieczenie obowiązkowe/rodzinne
Zasadniczo ten podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega ten, kto znajduje się w stosunku pracy. Małżonek/małżonka (jeśli nie pracuje) oraz dzieci objęci są ubezpieczeniem rodzinnym. W tym celu główny ubezpieczony musi zgłosić członków swojej rodziny w kasie chorych do bezskładkowego współubezpieczenia. To samo dotyczy pobierających ALG I i II.
 
 
Ciągle masz wątpliwości jakie ubezpieczenie jest dla Ciebie odpowiednie? - Wypełnij ten formularz a potem porównaj otrzymane oferty... 
 • zmiana kasy chorych (Krankenkasse)
  zmiana kasy chorych (Krankenkasse) Zmiana Kasy Chorych w niemieckim ubezpieczeniu zdrowotnym możliwa jest co 18 miesięcy. Jeżeli zatem jesteś już ubezpieczona/y w jednej z ustawowych kas chorych, przekonaj się, że w innej kasie chorych możesz płacić mniejsze składki za te same usługi medyczne. Na dodatek otrzymasz prezent za zmianę ubezpieczyciela oraz rok darmowego ubezpieczenia…
 • Bonusy Kas Chorych (Krankenkasse) za profilaktykę zdrowotną
  Bonusy Kas Chorych (Krankenkasse) za profilaktykę zdrowotną Niemieckie Kasy Chorych (Krankenkasse) wypłacają swoim członkom bonusy pieniężne w wysokości od 100 do 800 euro w skali roku za podejmowane działania oraz badania profilaktyczne jak i zdrowy tryb życia. Wczesne wykrycie chorób i zapobieganie chorobom przynosi kasom chorych wymierne korzyści finansowe w postaci uniknięcia wysokich kosztów leczenia nie wykrytych…
 • DKB-Konto
  DKB-Konto Za prowadzenie konta bankowego uiszczamy w większości niemieckich banków opłatę w wysości kilku euro miesięcznie. W skali roku jest to kwota pomiędzy 60 a 120 EUR. Dodatkowo płacimy za wydanie i użytkowanie kart płatniczych. W sumie może to dawać roczne koszty rzędu około 200 EUR. Czy warto? Bank DKB AG…
 • Różnice pomiędzy ustawowymi kasami chorych
  Różnice pomiędzy ustawowymi kasami chorych Każdy ubezpieczony w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym ma prawi do wyboru jednej z wielu kas chorych, która będzie pokrywać świadczenia zdrowotne i przyjmować składki ubezpieczenia. Wysokość składki od osób zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 15,5 % dochodu brutto (przy czym pracodawca pokrywa 7,3 %, a pracownikowi potrącane jest 8,2 %…
 • Jak zmienić ubezpieczenie samochodu?
  Jak zmienić ubezpieczyciela? Aby skorzystać z możliwości zaoszczędzenia pieniędzy, wylicz swoją najkorzystniejszą składkę i zawrzyj nową umowę od 01.01. roku następnego przez internet. Pocztą otrzymasz wszystkie dokumenty. Nie musisz powiadamiać urzędu komunikacyjnego (Zulassungsstelle). Ubezpieczyciele robią to za Ciebie. Wszystko, co musisz zrobić, to: podpisać i odesłać do swojego starego ubezpieczyciela…
 • Dodatkowe prywatne ubezpieczenie emerytalne
  Dodatkowe prywatne ubezpieczenie emerytalne Ubezpieczenie to zabezpiecza finansowo po wstąpieniu w wiek emerytalny. Wypłacana jest dożywotnio emerytura. Możliwe jest też wypłacenie całości lub części kapitału po osiągnięciu wieku emerytalnego. W dobie bardzo niskich emerytur z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego, stanowiących według dzisiejszych szacunków od 43 % do 52 % średnich zarobków netto uzyskanych przez przyszłego emeryta,…
 • Ubezpieczenie emerytalne z dopłatą skarbu państwa (tzw. Riester Rente)
  Ubezpieczenie emerytalne z dopłatą skarbu państwa (tzw. Riester Rente) Jest prywatnym, dodatkowym ubezpieczeniem emerytalnym wspieranym ze środków państwowych. Znaczy to tyle, że w przypadku zawarcia umowy, która posiada certyfikat państwowy „Riester Rente” do składek gromadzonych na koncie ubezpieczenia dopłaca państwo, pod warunkiem jednakże, że należy się do grona następujących osób: - obowiązkowi płatnicy ustawowego ubezpieczenia emerytalnego (a więc wszyscy…

Aktualnie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

ubezpieczenia w Niemczech   *   niemieckie ubezpieczenia   *   ubezpieczenie zdrowotne   * ubezpieczenie emerytalne   * ubezpieczenie na życie   *   ubezpieczenie komunikacyjne   * ubezpieczenie samochodu w Niemczech   *   ubezpieczenia dla Polaków w Niemczech   *   ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Niemczech   *   oferty niemieckiego ubezpieczenia po polsku   *   ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech