START
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

arzt rechts

sytuacja rodzinna
System niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego składa się z:
- ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (gesetzliche Krankenversicherung),
- prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (private Krankenversicherung).

Jakie ubezpieczenie dla kogo?

  • Obowiązkowemu ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

- zatrudnieni pracownicy (przy rocznym wynagrodzeniu do 54.900 EUR albo miesięcznym do 4.687,50 EUR),
- uczący się zawodu (Auszubildende),
- emeryci,
- studenci,
- praktykanci,
- pobierający świadczenia socjalne dla bezrobotnych,
- rolnicy, artyści i publicyści.

Możliwość dobrowolnego ubezpieczenia w ustawowych kasach chorych posiadają także:
- prowadzący działalność gosp. (Selbststaendige),
- zatrudnieni pracownicy, których roczny dochód przekracza 54.900 EUR.

Zasadniczo możliwość tę mają ci, którzy w przeszłości podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu, a przez zmianę ich sytuacji zawodowej mogliby podlegać prywatnemu ubezpieczeniu.

Zadania wyznaczone ustawowemu ubezpieczeniu przejmują kasy chorych (Krankenkassen), w których ubezpieczają się podlegający temu ubezpieczeniu. Ponieważ katalog usług medycznych, jakie obejmuje ubezpieczenie ustawowe musi być honorowany przez wszystkie kasy chorych, nie ma wielkiej różnicy w tym, kto ubezpieczony jest w jakiej kasie.
 
  • Obowiązkowemu prywatnemu ubezpieczeniu podlegają:
- zatrudnieni pracownicy, których roczny dochód przekracza 54.900 EUR (mają jednakże do wyboru albo prywatne ubezpieczenie albo dobrowolną przynależność do ustawowej kasy chorych),
- urzędnicy (Beamte) niezależnie od wysokości dochodów,
- prowadzący samodzielną działalność gosp. (Selbststaendige) - obowiązkowo od 01.01.2009.
 
Prowadzącym w Niemczech jednoosobową firmę/działalność gospodarczą zaleca się zawrzeć prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które chroni przed finansowym konsekwencjami w przypadku konieczności lekarskiej interwencji i za niższe składki proponuje wyższe i lepszej jakości świadczenia medyczne. Możliwe jest jednakże dobrowolne członkowstwo tych osób w ustawowym ubezpieczeniu w jednej z Kas Chorych (Krankenkasse).


 
Zmiana przepisów od 01.01.2015:
 
Różnice w ubezpieczeniach w różnych kasach chorych wyrażają się jedynie w katalogu usług medycznych, które każda z kas proponuje. Poza ustawowo uregulowanymi usługami, które muszą być sfinansowane przez Krankenkasse, wiele z nich wpisuje do katalogu usług takie, do których sfinansowania nie jest zobligowana ustawowo. Z dniem 01.01.2009 weszła bowiem w życie zmiana systemu opłacania ubezpieczenia zdrowotnego w ustawowych kasach chorych. Została wprowadzona jednolita dla wszystkich kas chorych wysokość składek. Do końca 2014 roku wynosiła ona 15,5 % od wysokości zarobków (7,3% płacił pracodawca a pracownikowi odciąganych było 8,2% od wysokości dochodów brutto). Pracownik obciążany był zatem o 0,9 % większą składką i to w każdej z ustawowych kas chorych. Nowością od 01.01.2015 roku jest dobrowolność tej dodatkowej składki. Każda z kas chorych może zatem indywidualnie decydować czy obciąży swoich członków dodatkową składką oraz w jakiej będzie ona wysokości. Od tej pory kasy chorych mogą znowu konkurować pomiędzy sobą różnymi stawkami ubezpieczenia.
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są do kas chorych. Te przekaują te środki do funduszu zdrowotnego (Gesundheitsfond), który dzieli te środki na kasy chorych według ilości ich członków i innych czynników, np. ilości członków kasy chorych w podeszłym wieku lub ciężko chorych. Do funduszu (Gesundheitsfond) dokłada się także niemieckie państwo ze środków budżetowych.
 
Bezrobotni
Pobierający świadczenia dla bezrobotnych (ALG I i II) są ustawowo ubezpieczeni w kasie chorych przez odpowiedni JobCenter.

Ubezpieczenie obowiązkowe/rodzinne
Zasadniczo ten podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega ten, kto znajduje się w stosunku pracy. Małżonek/małżonka (jeśli nie pracuje) oraz dzieci objęci są ubezpieczeniem rodzinnym. W tym celu główny ubezpieczony musi zgłosić członków swojej rodziny w kasie chorych do bezskładkowego współubezpieczenia. To samo dotyczy pobierających ALG I i II.
 
 
Ciągle masz wątpliwości jakie ubezpieczenie jest dla Ciebie odpowiednie? - Wypełnij ten formularz a potem porównaj otrzymane oferty... 

Zmiana Kasy Chorych w niemieckim ubezpieczeniu zdrowotnym możliwa jest co 18 miesięcy. Jeżeli zatem jesteś już ubezpieczona/y w jednej z ustawowych kas chorych, przekonaj się, że w innej kasie chorych możesz płacić mniejsze składki za te same usługi medyczne. Na dodatek otrzymasz prezent za zmianę ubezpieczyciela oraz rok darmowego ubezpieczenia protez dentystycznych jak i ubezpiezcenie ochrony prawnej pacjenta. Zmianę kasy chorych możesz rozpocząć już dzisiaj wypełniając ten formularz.

 

Ubezpieczenie to zabezpiecza finansowo po wstąpieniu w wiek emerytalny. Wypłacana jest dożywotnio emerytura. Możliwe jest też wypłacenie całości lub części kapitału po osiągnięciu wieku emerytalnego. W dobie bardzo niskich emerytur z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego, stanowiących według dzisiejszych szacunków od 43 % do 52 % średnich zarobków netto uzyskanych przez przyszłego emeryta, jest to ważne dodatkowe ubezpieczenie ratujące w okresie emerytalnym przed finasową klęską.

 

Przykład: przy średnich zarobkach netto (na rękę) rzędu 1.500 EUR ustawowa emerytura wynosić może od 645 EUR do 780 EUR.

 

Działaj już dzisiaj i zabezpiecz sobie godną starość! Wypełnij formularz zapytania już dzisiaj!

Jest prywatnym, dodatkowym ubezpieczeniem emerytalnym wspieranym ze środków państwowych. Znaczy to tyle, że w przypadku zawarcia umowy, która posiada certyfikat państwowy „Riester Rente” do składek gromadzonych na koncie ubezpieczenia dopłaca państwo, pod warunkiem jednakże, że należy się do grona następujących osób:

- obowiązkowi płatnicy ustawowego ubezpieczenia emerytalnego (a więc wszyscy pracownicy odprowadzający składki na Rentevnversicherung),

- obowiązkowi płatnicy ubezpieczenia emerytalnego rolników,

- tym wyżej podobni i również obowiązkowo ubezpieczeni,

- pobierający żołd oraz pobory urzędników,

- pobierający Arbeitslosengeld II.

 

Wysokość składki ponoszonej przez ubezpieczonego musi wynosić przynajmniej 5,- EUR miesięcznie. Dopłata państwowa wynosi: w roku 2006 i 2007 – 114,- EUR dla samotnych, 228,- EUR dla par małżeńskich i po 138,- EUR na każde dziecko; w roku 2008 i w latach późniejszych – 154,- EUR dla samotnych, 308,- EUR dla par małżeńskich i po 185,- EUR na każde dziecko.

Zawrzyj umowę o Riester Rente i nie trać dodatków, które Ci przysługują.

Niewiążącą ofertę i warunki umowy tego ubezpieczenia możesz zamówić za pośrednictwem naszego serwisu.

Jak zmienić ubezpieczyciela?

Aby skorzystać z możliwości zaoszczędzenia pieniędzy, wylicz swoją najkorzystniejszą składkę i zawrzyj nową umowę od 01.01. roku następnego przez internet. Pocztą otrzymasz wszystkie dokumenty. Nie musisz powiadamiać urzędu komunikacyjnego (Zulassungsstelle). Ubezpieczyciele robią to za Ciebie. Wszystko, co musisz zrobić, to:

  • zawrzeć umowę z wybranym nowym ubezpieczycielem na obezpieczenie od dnia 01.01. roku następnego np. za pośrednictwem poniższego formularza


Tak łatwo zaoszczędzić można do 400,- EUR.


Dlaczego podarować do 400,- EUR skoro można je zaoszczędzić dla siebie i rodziny?

 

Każdemu właścicielowi pojazdu samochodowego przysługuje z upływem roku kalendarzowego prawo do wypowiedzenia umowy jego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (Kfz-Haftpflichtversicherung) i zmiany ubezpieczyciela. W przypadku wypowiedzenia umowy ostatnim dniem pod opieką starego ubezpieczyciela jest 31. grudnia. Przy czym warunkiem wejścia w życie tego wypowiedzenia jest wpłynięcie do biura towarzystwa ubezpieczeniowego pisemnego wypowiedzenia do 30. listopada. Po otrzymaniu potwierdzeniu wypowiedzenia, zawiera się umowę ubezpieczenia w nowej firmie na kolejny rok, (przy czym pamiętać należy, żeby podać kolejną klasę zniżkową niż miało się w roku, który właśnie mija).

 

Korzyść dla ubezpieczającego?

Korzyścią ze zmiany jest uzyskanie tej samej opieki i tych samych świadczeń w przypadku powstania ewentualnej szkody, ale za stosunkowo niższe miesięczne składki. Nie jest wcale rzadkością, że przy tak wielkiej liczbie firm ubezpieczeniowych różnica całorocznych składek ubezpieczenia tego samego samochodu w dwóch różnych firmach wynosi nawet do 400,- EUR. Po co zatem wyrzucać pieniądze niepotrzebnie za okno, skoro zaoszczędzić można te 400,- EUR i wydać na inne potrzeby.

Aktualnie

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja prawna

Alle Vergleiche / Wszystkie porównania powered by TARIFCHECK24 GmbH.

 

Kontakt

ubezpieczenia w Niemczech   *   niemieckie ubezpieczenia   *   ubezpieczenie zdrowotne   * ubezpieczenie emerytalne   * ubezpieczenie na życie   *   ubezpieczenie komunikacyjne   * ubezpieczenie samochodu w Niemczech   *   ubezpieczenia dla Polaków w Niemczech   *   ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Niemczech   *   oferty niemieckiego ubezpieczenia po polsku   *   ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech